KYLÄYHDISTYKSEN TIEDOTE

UUDEN VUODEN TAPAHTUMA 31.12.2023 HIITOLANJOELLA

JULKAISTU 2.1.2024


Simpele-Änkilä kyläyhdistys ry järjesti uuden vuoden tapahtuman Hiitolanjoella, Ritakoski – Lahnasenkoski alueella. Ohjelmassa oli musiikkia, puheita sekä ilotulitus. Yleisöä oli ohjeistettu liikkumisesta alueella eri kanavien kautta ja polut avattu helpommiksi kulkea, liikuntarajoitteisille oli varattu omat parkkipaikat, lisäksi paikalla oli useita liikenteen ja jalankulun ohjaajia sekä järjestyksenvalvojia. Paikalla oli myös tilattuna SPR:n ensiapupiste sekä VPK:n paloauto. Tapahtuma sujui ongelmitta ja joella oli yleisöä n. 600 henkilöä.
Lisäksi ilotulitusta oli seuraamassa runsaasti yleisöä lähialueella, varovaisen arvion mukaan kaikkiaan ehkä noin 1000 katsojaa. Ilotulitus toteutettiin ammattilaisten toimesta, ammattikäyttöön tarkoitetuilla näytösraketeilla, jotka eivät roskaa ympäristöä.


Tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo lokakuussa. Lähtökohtana se, että voidaanko alueella tämäntyyppistä tapahtumaa järjestää ja saako siihen tarvittavat luvat. Kyläyhdistyksen saatua luvat niin poliisilta kuin pelastustoimelta sekä maan omistajalta, tapahtuma päätettiin toteuttaa kaiken kansan juhlaksi, alueen luontoarvoja mitenkään vähättelemättä.


Kyläyhdistys on saanut taloudellista tukea tapahtuman järjestämiseen paikallisilta yrityksiltä, yli 40, lisäksi normaalin vuosittaisen hakumenettelyn kautta tapahtuma-avustusta Rautjärven kunnalta.

Tapahtuman tarkoituksena oli juhlistaa Simpeleen kyläyhdistys ry:n ja Änkilän kylätoimen yhdistymistä, Rautjärven kunnan 50 v juhlavuotta sekä Hiitolanjoen koskien ennallistamistyön valmistumista.

Hiitolanjoen ennallistetut kosket ovat saaneet paljon positiivista huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Koskien ennallistamistyö uhanalaisten vaelluskalojen ja virtavesiluonnon eteen tehdystä työstä on palkittu myös parhaana luontotekona 2021-2022. Viimeiset työkoneet lähtivät koskelta vain noin kuukausi sitten.

Hiitolanjoen alue on monipuolinen virkistys- ja retkeilyalue, joka on avoinna niin paikallisille kuin vierailijoillekin. Hiitolanjoen vapaana virtaavat kosket muodostavat arvokkaan luontokohteen erityisesti uhanalaisten kalalajien takia. Myös jokiympäristössä elää monimuotoinen eläin- ja eliölajisto. Muuttolinnut levähtävät avovesien aikaan joella ja suvantoalueella on pesimäaikaan runsaasti vesilintuja.
Lahnasenkosken alapuolella on suojeltu luhta-alue. Hiitolanjoki on luonnonsuojelualuetta vai erityisesti suojeltujen kohteiden osalta, ei koko jokialue. Aluetta hallinnoi omistajana Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö.

Kyläyhdistys tapahtuman järjestäjänä on saanut runsaan positiivisen palautteen lisäksi paljon ikävää palautetta mm. sosiaalisessa mediassa. Yhdistystä on kritisoitu paikanvalinnasta, välinpitämättömyydestä luontoa kohtaan ja jopa syyllistetty joutsenien kuolemasta. Paikan valintaa on perusteltu yllä olevassa tekstissä. Yhdistyksen tiedossa ei ole todistetusti yhtään yhdistyksen ilotulituksen vuoksi menetettyä eläintä. Joella etukäteen tiedossa olleet joutsenet olivat rauhallisina joella vielä uuden vuoden päivänäkin.

Kyläyhdistys on saamansa palautteen ja syytösten vuoksi tehnyt poliisille esitutkintapyynnön.

Kyläyhdistys kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita yhteistyökumppaneita sekä runsasta yleisöä ja vapaaehtoisia talkoolaisia. Kaikki ovat tervetulleita kyläyhdistyksen tapahtumiin jatkossakin

Toivotamme kaikille hyvää ja onnellista uutta vuotta 2024

Simpele-Änkilä kyläyhdistys ry:n hallitus

Kuva: Lahnasenkoski, Simpele-Änkilä kyläyhdistys